20.4.11

na min dolgozunk?

aki nem látta a min dolgozik jelenleg a munkacsoport.net? (munkaközi no.1) című installációnkat a fuga - budapesti építészeti központban, annak felfedjük a titkot :)
skiccek, rajzok, mikimakett mutatta be a székesfehérvári projektünk jelenlegi állását. ám aki ennek a verziónak drukkolt, azt ki kell ábrándítsam. a tervzsűris-engedélyeztetéses-bürökrácia labirintusában elveszett a lelkesedés. most agymosást végzünk magunkon, és neki állunk frissen. üdén a kettes számú koncepciónak. alaposan megfontolva a tervzsűri tanácsait.
mindenképpen megérdemelte ez a verzió, hogy közönség elé bocsássuk, mert mi szerettük, és a megrendelők is ebben az épületben és ilyen módon akartak élni!! ezért ez a bejegyzés is rekordhosszúságúra sikeredett. 
tehát jelenleg is ezen dolgozunk. folyt. köv.
képek! a folyamat megfordítva:

az installáció szövege teljes terjedelemben (annak, aki meg akarja érteni):
t e l e p í t é s
Székesfehérvár Öreghegy viszonylag frissen kialakított utcájában, a Bősi utcában található a telek. Valójában zsákutcáról van szó, amely folyamatosan emelkedik és az 11998/7 telekben ér véget, amely a tervezési terület. Így a telek fontos jellegzetessége a térélmény, végig lehet látni az utcán.
Kertvárosias kialakítású övezetben helyezkedik el, Lke-5 besorolású. A rendezési tervben meghatározott cél, hogy a kertvárosi lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes legyen, és az adott esetben 4,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére
szolgáljon. A beépítés módja oldalhatáronálló, vagy az épület elhelyezésénél figyelembe kell venni a kialakult állapotot. A bal oldali szomszéd szabadonálló (305 cm-re van a telekhatártól) a másik szomszéd - aki az utca felőli oldalról érinti a telket – szintén szabadonálló. Az épületet oldalhatáronállóra terveztük, a bal oldali telekhatáron helyezkedik el a tűztávolságnak megfelelő távolságban, a szomszéd épülettől 4,5 méterre.
A bal oldali szomszédnak a tervezési terület felé eső oldala nagyjából zárt, csak kis méretű ablakai nyílnak arra, amelyek alárendelt helyiségeket sejtetnek, lépcsőház, mosdó stb. sőt a tulajdonos magas sövényt telepített a telekhatárra, amely szintén azt a szándékot támasztja alá, hogy nem akarták a tervezési terület felé megnyitni az épületet. Így mi is igyekeztünk szeparálódni a közeli szomszédtól, ezért egyrészt a tervezett épületnek sincsenek nyílásai abba az irányba, másrészt a tömbünk is elkanyarodik a szomszéd tömbtől.
Az épület helyét meghatározó másik fontos szempont az a törekvés, hogy az utca tengelyére szervezzük, így kedvezőbb az utcakép, mintha oldalba kapná a tömböt, és kilátás szempontjából is ez a pozíció bizonyult megfelelőnek.
k u t a t á s
Több találkozás során alakítottuk ki a programot, amely habár a tervzsűri egy része számára meglepően különösnek bizonyult, de abszolút indokolható minden része, hiszen nagyon személyes élményeken és beszélgetéseken alapul. Nemcsak a megbízók kortárs építészetre érzékeny, igényes ízlését ismertük meg, de beleláttunk mindennapjaikba, életformájukba is. Véleményünk szerint a program nem tartalmaz „furcsa” elemeket, így a tervzsűri véleményét a megbízóink és mi magunk is folyamatos értetlenséggel fogadjuk. Az épület méretéből adódik, hogy bizonyos helyiségek „messze” kerülnek egymástól, illetve a szintek közötti közlekedés csak lépcsőn képzelhető el, de ez utóbbi jellemez minden többszintes családiházat, nem ritkaság, és nem rontja a használhatóságot.
f o r m á l á s - i l l e s z k e d é s
Mivel az épített környezetet kaotikusnak érezzük, így ehhez illeszkedni csupán homogén formálással szeretnénk. A természeti környezethez való illeszkedést azonban fontosnak tartjuk, ezt választottuk mértékadónak! Mint az utca legmagasabb pontján elhelyezkedő épület, úgy gondoljuk, hogy kedvezőbb lenne, ha nem magasodna ebben a pozícióban egy két szintes magastetős tömb a többi épület fölé, hanem egy szintes tömbökkel, zöld tetőkkel simulna az erősen lejtős terepbe. A magastetős szabályozást így felülbíráltuk annyiban, hogy az épület egy része a telek hajlásszögével párhuzamosan emelkedik, a belső tereket is enyhén meglépcsőztetve, egy része pedig 25° az öreghegyi helyi építési szabályzat előírása alapján. A nappali-étkező-konyha térhez kötődő enyhén emelkedő-, illetve lapostetőt teraszként használjuk. Emellett a tömbök olyannyira követik a terep esésvonalát, hogy csak a garázs környékének bevágása igényel terepmunkát.
Ezt az igényünket mind a tervzsűri, mind az építésihatóság megértette, nyitottan fogadta és lehetővé tette és állásfoglalást kaptunk arról, hogy épületen a magastető-lapostető négyzetméterek aránya megfelelő.
c s a l á d m o d e l l
Négy tagú család (szülők + két gyermek) igényeit elégíti ki az épület, akik élénk társasági életet élnek, így a külön-külön hálószobák mellett kertkapcsolattal rendelkező vendégszobát alakítottunk ki, illetve a közösségi terek reprezentatív, nagyvonalú jellegét is fontosnak tartottuk (tágas előtér-nappali-étkező). A reprezentatív terekhez kapcsolódik a tetőterasz, kellemes kilátással. A gyermekek játék- és tanulóterét közvetlenül a közösségitérhez kapcsoltuk, így a földszinten elhelyezett hálószobák valóban az elvonulás helyszíneként szolgálnak, az innen nyíló teraszok a nagyrészt puha zöld gyepes kertbe nyílnak.
u n k c i ó s é m a
A család életmódjának és a telek kondícióinak alapján kialakított séma két szintes épület. Két csoportra osztottuk a funkciókat és egy-egy hosszanti tömbben helyeztük el. Az alsó részbe kerültek a hálószobák a hozzátartozó fürdőkkel és a kiszolgáló helyiségek, mint gardrób és háztartási helyiség. A magánszféra terei, intim belső kertre, és a szomszédoktól elforduló gyepes oldalkertre nyílnak, a nagyvonalú emeleti terek, amelyek a közösségi aktivitást szolgálják és nyitott terasszal fordulnak a látvány és utca felé. A két tömb finoman, de jól elkülöníthetően hajlik egymásba, metszetben az előtér-lépcsőtérrel.
Rámpákkal tagolt, belső kertre néző világos folyosókról nyílnak a minimális méretekkel rendelkező szobák. A szülői hálóhoz kis dolgozógaléria kapcsolódik. Tornaszobában végződik a folyosó, amely közvetlen kapcsolatban van a belső kerttel és az azt lezáró szaunaházzal.
Ezzel szemben a reprezentatív terek nagyvonalúak, tágasak, elegáns útvonal köti össze az előteret a méretes nappali-étkező térrel. Ehhez kapcsolódik a konyha, kamra, emeleti mosdó, és a gyermek számára tervezett játék-, illetve tanulószoba.
a n y a g o k
Homogén tömbként kezeljük az épületet, ahol a falak és a tető anyaga azonos, ornamentika szálerősítéses, fehér cementlapburkolat. A homlokzat külső síkjától visszahúzott üvegfelületeket faburkolattal kombináljuk. A magastető egy része extenzív zöldtető, amely a kert füves csápjaként emelkedik ki.
j e l e n l e g i   h e l y z e t
Több osztályvezetői és főépítészi egyeztetésen, valamint két tervtanácson vagyunk túl, amelyen azért vettünk részt, mert a helyi építési szabályzat a lapostetős épületek tervezését csak főépítészi véleménnyel alátámasztva engedi. A kérdésre választ kaptunk, a tervtanács pozitívan fogadta az általunk meghatározott lapostető-magastető arányt. Ennek ellenére egy újabb tervtanácson kell részt vennünk, ahol bemutatjuk a beadott engedélyezési tervet. Már csak reméljük, hogy a kilenc hónapja húzódó tervezés nem veszti el lendületét az engedélyezési eljárás bürokráciájának rengetegében.
...és az installáció helyén megnézhetitek április 26.tól a munkaközi no.2-t, azaz min dolgozik jelenleg dévényi tamás és pethő lászló?

14.4.11

itt az eredmény (wa)

köszönjük ha szavaztál ránk!! a komócsy-ház bekerült a winnersbe.
ott látható az alsó 10-ben: