22.2.11

győri 150 férőhelyes idősek otthona

itt egy újabb régi munka a munkacsoport.net előtti ősidőkből. első közös pályázatunk (2003-2004)! megvételben részesült!

Az épület alapképlete egy városi szövet leképezése, amely sokszínűséget, változatos belső térrendszert, többféle átjárhatóságot, izgalmasabb belső tereket teremt, emellett a „kinti” világ asszociációját, és folyamatos változás érzetét kelti. Zártabb a forma kívülről, belül azonban lazán oldott komplexumot alakítottunk ki. Nem terveztünk konkrét funkcionális alapegységeket, hanem szervesen összekapcsolódó térfolyamot, így eltérő minőségű terek (fény-árnyék, zaj-csend) jöttek létre, álltak össze szövetté. Olyan térbeli kapcsolatok létrehozása volt a cél, melyek egyszerre biztosítják a lakók elvonulásátegyszemélyes lakóegységek, „eldugott” térbővületek - és társasági életük zavartalan működését – változatos közösségi terek. Az elvonulás az intézményen belül alapvető viselkedési forma, ugyanakkor a csoportos aktivitások fontos terápiás elemek, a közösségi élet folyamatos látványa hangulatjavító. Emellett a tömb szerkesztettsége keretet ad, utal a városi léptékre, erősíti a középület jelleget, az oldalak felhasításának minden jó hozadékával együtt. A terv megvételben részesült.

építészet:
bulcsu tamás
fortvingler éva
ágó arnold
péter gábor
18.2.11

blog ajánló

olvassátok a fabryk blogot is! rajta az installációépítés fotódokumentációja.

17.2.11

törökbálinti 6 csoportos óvoda

a kiállítás kapcsán - amely még három hétig nyitva tart az N8n galériában, hajós utca 39. mindenképpen nézzétek meg! :) - előkerültek tervek a fiókból (driveról), amelyeket leporoltunk (újrarendereltük) és megállapítottuk, hogy még mindig szeretjük őket. így kiállítottuk. íme az első a törökbálinti 6 csoportos óvoda pályázat (2005), amely nem érkezett be időben, így - bár a posta elismerte, hogy hibázott - kizárt pályaműnek minősült.

Törökbálintra jellemző beépítési tradíció a tagoltság, így nem éreztük relevánsnak egy tömör, zárt tömb jelenlétét. Különböző funkcionális és esztétikai szempontok szerint osztottuk több részhalmazra a komplex egységet, formailag logikus mértékben divizionáltuk. Két alapegység a gyermekek által használt térrendszer - amelyet épületen kívül is leválasztottunk – és az épület működését kiszolgáló egység. Hat csoport kap helyet az előbbiben, az utóbbi a dolgozók igényeit, illetve az épület működtetését biztosító funkciókat tartalmazza. E két alapvető egységet a közlekedő rendszer fűzi össze, amely a játszóudvar felől elindulva laza, változatos térbővületeivel a két rész közös pontjában, az aulában szélesedik maximálisra, majd folytatódik a gazdasági bejárat felé feszesebben, a funkciók igényei szerinti merevségben.
Játékosság volt a jelszó a tervezés során, formailag építőkockaszerű telepítés, kacskaringós folyosók, bujkálás. Játékorientált környezetben a gyermek belső tapasztalati, érzelmi előzményeihez a külső környezet ad inspirációt, architekturális eszközök pedig indirekt úton inspirálják a gyermek fantáziavilágát.

építészet:
bulcsu tamás
fortvingler éva
ágó arnold

15.2.11

4tsa+10

szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon. (Lautremont)
a helyzet nem ennyire szürreális, de az N8n Galériában nyíló kiállítás négy építésze – Bulcsu Tamás, Fábry Zoltán, Herczeg Tamás és Zombor Gábor – között a kapcsolat valóban csupán egy találkozásra vezethető vissza, egy időben, 10 éve a galéria alapítása idején, egy helyen dolgoztak fiatal építészként Nagy Bálintnál. ezután nagyon különböző utakon indultak el, mint ahogy ezt a kiállított anyag is mutatja, és bár voltak kapcsolódási pontok, nem ezek jellemzik munkásságuk elmúlt 10 évét. akkor és most is lehetőséget kaptak, hogy együtt állítsanak ki.
hogyan lehet négy ennyire különbözőképpen gondolkodó építész munkáit vegyíteni egy installációba? az eredmény holnap este (február 16.) 18.00tól látható a galériában.

7.2.11

jégzajlás is volt

de nem láttuk, mert fotóztunk.